‘שועה קיסלביץ

האוצר מתחת לגשר: הממצאים והמקדשים בתל מוצא