The Skirball Archaeological Center of the Nelson Glueck School of Biblical ArchaeologyThe Skirball Archaeological Center of the Nelson Glueck School of Biblical Archaeology

ברוכים הבאים

למכון למקרא ולעתיקות

ע"ש נלסון גליק

קרא עוד על המכון

תל דן

חפירת מחקר

תל דן השוכן למרגלות החרמון (נ.צ. 2105.2868) הוא אתר גדול (200 דונם לערך), שצורתו מלבן מתעגל. המעיינות הזורמים בתל ולמרגלותיו הם אחד משלושת מקורותיו של הירדן. דן נזכרת פעמים רבות במקרא, אך שמה המקורי היה ליש, או לשם (יהושע יט', מז; שופטים יח', כט). שם זה מופיע במאה הי"ח לפסה"נ בכתבי המארות המצריים המאוחרים ובתעודות מארי. תחותמס הג' כבש את ליש באמצע המאה הט"ו לפנה"ס.

שער עשוי מלבני בוץ שנתגלה בתל דן

החומה מתקופת הברזל בתל דן

קרא עוד

תל אכזיב

חפירת מחקר

תל אכזיב (תל א-זיב) ממוקמת 14 ק"מ מצפון לעכו ו-25 ק"מ מדרום לצור. תל אכזיב מתפרש על 70-55 דונם, וקיימים בו שרידים למן תקופת הברונזה התיכונה ב' ועד התקופה הצלבנית. אכזיב ישבה על דרך הים המחברת בין החוף הלבנוני בצפון ומישור החוף הארצישריאלי בדרום. אכזיב היתה לפנים עיר פניקית חשובה מאוד ועיקר החפירות בעבר התרכזו בחשיפת בית הקברות הדרומי והמזרחי שלה. רק שרידים מועטים נתגלו מהעיר עצמה.

צילום אוויר של תל אכזיב

תבנית להכנת מסכת פולחן פיניקית מהמאה ט' לפנה"ס

קרא עוד

מרשה

חפירת מחקר

תל מרשה ממוקם באזור השפלה למרגלות הרי יהודה. הישוב הוקם בתקופת הברזל ב' ומוזכרת במקרא ברשימת ערי יהודה (יהושע ט"ו, מד'; דברי הימים ב', יא' ח). לאחר חורבן הבית הראשון וגלות יהודה התיישבו כאן האדומים, יושבי המדבר ומרשה שימשה כמרכז מנהלי ופוליטי שלהם.

Subterranean chambers at Hellenistic Maresha

מערכת תת-קרקעית במרשה

נרות חרס שנתגלו במרשה

קרא עוד

29 בנובמבר 2022 | ה’ בכסלו


עמיחי מזר –   התגליות בתל רחוב ומשמעותן לתולדות ממלכת ישראל הצפונית

27 בדצמבר 2022 | ג’ בטבת


אורי גבאי –  “כאשר האלים היו אדם”: בריאת בני האדם במיתולוגיה המסופוטמית הקדומה


31 בינואר 2023 | ט’ בשבט
יוהנה רגב –  מהפכת הפחמן ה-14 בירושלים: כיצד מדביקים גילאים לאבנים

28 בפברואר 2023 | ז’ באדר


רועי צבר הגליל בתקופה החשמונאית: מבט מחורבת תפן


28 במרץ 2023 | ו’ בניסן
יפתח שלו – “בעושר ועושר”: חיי האליטה בירושלים ערב החורבן

30 במאי 2023 | י’ בסיון


ערן אריה ודבורי נמדר – להתמסטל על התל? גילוי רכיבי הקטורת מהמקדש היהודאי בערד

ההרצאות 2023-2022 מתקיימות בשעה 17:00 בנוכחות הקהל בבית הכנסת בהיברו יוניון קולג’, ירושלים וכן באופן מקוון (זום).

למפגש בזום >

דוחות חפירה

חברת י.ג.ארכיאולוגיה חוזית בע”מ היא חברה פרטית, שנוסדה בשנת 1996 ע”י הארכיאולוג יהודה גוברין. החברה היתה הראשונה שהוקמה בארץ על מנת להעניק שירותים ארכיאולוגיים מגוונים: ייעוץ, סקרים, חפירות בדיקה, חפירות הצלה, שימור ושיחזור, ייזום תיירותי ארכיאולוגי, הדרכה ופרוייקטים בתחום החינוך הארכיאולוגי. החברה פועלת תחת החסות האקדמית של המכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק, היברו יוניון קולג’-ירושלים ומנהלה ד”ר דוד אילן משמש כיועץ מדעי לפרויקטים השונים.

קרא עוד >

עלינו

המכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק הוא מוסד אקדמאי המשלב מחקר עם עבודה ארכיאולוגית מעשית. עבודתנו הארכיאולוגית מתמקדת בארץ ישראל וחוקרת את עברם המיוחד של ארץ כנען, ארץ ישראל, עולם המקרא ואת התרבות האנושית והחומרית בכללותה.

איך למצוא אותנו?

המכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק היברו יוניון קולג’ מכון למדעי היהדות

רח’ המלך דוד 13, ירושלים, 94101

טל. (972)-2-6203257
פ. (972)-2-6203226

חפירות

חפירות מחקר

For many years, since 1964, the NGSBA’s field projects were confined to research excavations. Our first project was conducted at Tel Gezer. Starting in 1974 Tel Dan became the school’s flagship project and it has remained so ever since.

קרא עוד >

חפירות קהילתיות

Since 2005, the NGSBA has engaged in a series of community-based excavations at Givat Sher, near Modiin, in Lod, and at Tel Dan. The way we see it, archaeologists can and should make a contribution to society beyond pure research.

קרא עוד>

חפירות הצלה

Contract archaeology (often called “rescue” or “salvage” archaeology) is archaeological survey and excavation carried out, under commercial contract, in areas threatened by, or revealed by, construction or other development.

קרא עוד>