חפירות

מהי חפירת מחקר?

Unlike salvage, or rescue excavations, research excavations begin with research questions. For examples: What were people’s subsistence strategies in a particular time and place? What were a site’s political and economic connections? How did environmental change effect settlement processes?

For many years, since 1964, the NGSBA’s field projects were confined to research excavations. Our first project was conducted at Tel Gezer. Starting in 1974 Tel Dan became the school’s flagship project and it has remained so ever since.

Our policy is to excavate in small areas each season, to maximize retrieval and to avoid overtaxing our resources. Generally we excavate every other year with about 20-40 students and volunteers.

In recent years we have worked in partnerships with other research-oriented institutions: with the University of California at Los Angeles (UCLA), Cornerstone University and the Southern Baptist Seminary at Tel Dan, and with the Centre National de Recherche Scientific (CNRS) at Tel Achziv.

רשימת חפירות מחקר

(מצפון לדרום)

חפירות קהילתיות שלנו

ארכיאולוגיה כמשאב קהילתי

תגליות ארכיאולוגיות היו פעם תחביב לאומי של ישראלים רבים שהיוו בסיס לסלע קיומנו במדינה החדשה ולהתרגשות בבניית האומה על יסודות העבר. עם התפתחותה ושגשוגה של האומה החדשה פנה הדור החדש של הישראלים לתחומי עניין אחרים—לעיתים חומרניים יותר. זאת ועוד, חוגים מקרב הימין החלו לנצל אתרים ארכיאולוגיים שנחפרו לצרכים אידיאולוגיים-ציוניים ולהעמקת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שגרמו להתרחקות הדור הצעיר שגדל בשנות ה-60 מחשיפת שרידי העבר של ישראל.

חפירות קהילתיות

חפירות הצלה שלנו

The below descriptions are brief accounts of the salvage work carried out by Y.G. Archaeology under the academic auspices of the NGSBA. More extensive accounts will be made available when field work has been completed—in the form of a report to the client and the IAA. Following lab analysis and interpretation, the final stage will entail detailed publication. Small-scale projects will usually be published here on the website. Larger-scaled projects will often be published in print as well. In such cases, links will be provided to pdf files of these reports.

רשימת חפירות הצלה
(מצפון לדרום)