פרסומים

כתב העת

כתב העת NGSBA  Archaeology  נועד לפרסם דוחות סופיים של חפירות הצלה וסקרים הנערכים מטעם י.ג. ארכיאולוגיה ובחסות המכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק. כתב העת יוצא לאור בדפוס ובמהדורה מקוונת על מנת ליצור מאגר נתונים נגיש לקהל החוקרים ולחובבים ללא תשלום.  המאמרים הם פרי עטם של חוקרים ומלווים במפות, תוכניות, איורים וצילומי צבע וערוכים על ידי צוות חוקרים מדעי בראשותו של ד”ר דוד אילן, מנהל המכון למקרא ולעתיקות.

כתב העת NGSBA Archaeology

ISSN 2227-9008

כתב העת NGSBA  Archaeology  נועד לפרסם דוחות סופיים של חפירות הצלה וסקרים הנערכים מטעם י.ג. ארכיאולוגיה ובחסות המכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק. כתב העת יוצא לאור בדפוס ובמהדורה מקוונת על מנת ליצור מאגר נתונים נגיש לקהל החוקרים ולחובבים ללא תשלום.  המאמרים הם פרי עטם של חוקרים ומלווים במפות, תוכניות, איורים וצילומי צבע וערוכים על ידי צוות חוקרים מדעי בראשותו של ד”ר דוד אילן, מנהל המכון למקרא ולעתיקות.

כרך 6 (2022)

כרך 5 (2020)

כרך 4 (2017)

כרך 3 (2015)

כרך 3 (2015)

כרך 1 (2012)

חפירות גזר

Gezer I:
Preliminary Report of the 1964–66 Seasons

W. G. Dever, H. D. Lance, G. Ernest Wright. (1970)
167 עמודים
ISBN 0-87820-300-1

$40.00 +דמי משלוח

Gezer II:
Preliminary Report of the 1967–70 Seasons in Fields 1 and 2

W. G. Dever et al. (1974)
221 עמודים
ISBN 0-87820-302-8

הפריט אזל מהמלאי

Gezer III:
A Ceramic Typology of the Late Iron II, Persian and Hellenistic Periods at Tell Gezer

Seymour Gitin. (1990)
2 כרכים, 618 עמודים
ISBN 965-222-202-x

$65.00+דמי משלוח

Gezer IV:
The 1969–71 Seasons in Field VI, the “Acropolis.”

W.G. Dever. (1986)
2 כרכים. 275 עמודים
ISBN 0-87820-304-4

$40.00 +דמי משלוח

Gezer V:
The Field I Caves

Joe D. Seger. (1988)
170 עמודים
ISBN 0-87820-305-2

$40.00+דמי משלוח

Gezer VI:
The Objects from Phases I and II

Garth Gilmour (2014)
407 pages
ISBN 978-1-57506-312-6

הזמנת הספר דרך ההוצאה לאור Eisenbrauns

Gezer VII:
The Middle Bronze Age and Later Fortifications in Fields II, IV, and VIII

Joe D. Seger. (2013)
411 עמודים תקליטור של תמונות ותכניות
ISBN 978-1-57506-268-6

הזמנת הספר דרך הוצאה לאור Eisenbrauns  | $69.65 + דמי משלוח
 

חפירות תל דן

25 years Danדן: 25 שנות חפירה בתל דן

א. בירן, 1992

266 עמודים

הפריט אזל מהמלאי

biblical-danBiblical Dan

A. Biran. (1994).
280 pages.

הפריט אזל מהמלאי

dan-1

Dan I: A Chronicle of the Excavations, the Pottery Neolithic, the Early Bronze Age, and the Middle Bronze Age Tombs

A. Biran, D. Ilan, and R. Greenberg. (1996).
329 pages.

$52.00 + postage

dan-ii

Dan II: A Chronicle of the Excavations and the Late Bronze Age “Mycenaean Tomb”

A. Biran and R. Ben-Dov. (2002).
249 pages.

$48.00 + דמי משלוח

dan-iii

Dan III: The Late Bronze Age

R. Ben-Dov. (2011).
393 pages.

$65.00 + דמי משלוח

Dan IV: The Iron Age I Settlement

David Ilan. (2019)
646 עמ׳.

להזמנות: ISD Distribution

פרסומים נוספים

aroer

Tel ‘Aroer: The Iron Age Caravan Town and the Hellenistic-Early Roman Settlement – The Avraham Biran (1975-1982) and Rudolf Cohen (1975-1976) Excavations.

Yifat Thareani. (2011)
2 volumes (text and plates). Pp. xxvi + 470; 324 figures, 12 color plates, 74 tables, 4 graphs, 5 appendices, 1 CD
ISBN: 978-0-87820-310-9

$95.00 +דמי משלוח
2.88 kg. = 6.35 lbs.

A manual of field excavation

A Manual of Field Excavation

W. G. Dever and H. D. Lance, eds. (1978)
240 pages

הפריט אזל מהמלאי

high-places

Temples and High Places in Biblical Times

ed. A. Biran, Jerusalem (1981)

הפריט אזל מהמלאי

Excavations at Maresha Subterranean Complex 169, Final Report,
Seasons 2000-2016.

Ian Stern. (2019)

407 עמודים.

Download open access pdf
להזמנת גרסה מודפסת מאת ISD Distribution

מאמרים נבחרים של חוקרי המכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק

בירן, אברהם

 • 1936. (as A. Bergman) Soundings at the Supposed Site of OT Anathoth, BASOR 62:22-26.
 • 1967. “Howbeit the Name of the City was Laish at First”, All the Land of Naftali, Jerusalem, (Hebrew).
 • 1970. A Mycenaean Charioteer Vase from Tel Dan, Israel Exploration Journal 20:92-95.
 • 1971Laish-Dan, Secrets of a Canaanite City and an Israelite City, Qadmoniot 4:2-10, (Hebrew).
 • 1974. Tel Dan, Biblical Archaeologist, 37:26-51.
 • 1980. Tel Dan – Five Years Later, Biblical Archaeologist 42:168-182.
 • 1980. Two Discoveries at Tel Dan. Israel Exploration Journal 30:89-98.
 • 1982. The Temenos at Dan. Eretz Israel 16:15-43. (Hebrew with English summary p. * )
 • 1983. ‘And David Sent the Spoils to the Elders of Aroer’, Biblical Archaeology Review 9:28-37.
 • 1984. The Triple-Arched Gate of Laish at Tel Dan. Israel Exploration Journal 34:1-19.
 • 1984. Die Wiederentdeckung der alten Stadt Dan. Antike Welt 1:27-38.
 • 1986. The Dancer from Dan, the Empty Tomb and the Altar Room, Israel Exploration Journal36:168-187.
 • 1987. Twenty Years of Digging at Tel Dan, BAR 13:
 • 1988. Histoire de deux villes [Dan et Laïsh]. Archéologie, art et histoire de la Palestine:148-155.
 • 1989. The Collared-rim Jars and the Settlement of the Tribe of Dan, in Recent Excavations in Israel: Studies in Iron Age Archaeology (eds. S. Gitin and W.G. Dever) Annual of the American Schools of Oriental Research 49:71-96.
 • 1989. The Evidence for Metal Industry at Dan. Eretz Israel 20:120-134. (Hebrew with English summary p. *198).
 • 1990. The Middle Bronze II Ramparts of Tel Dan,Eretz-Israel 21:56-65. (Hebrew with English summary p. *103).
 • 1993. (with J. Naveh) An Aramaic Stele Fragment from Tel Dan, Israel Exploration Journal43:81-98.
 • 1994. Tel Dan, Biblical Texts and Archaeological Date, Philip King Festschrift
 • 1995. Dan, la cité biblique du nord d’Israël. Le Monde de la Bible 90:32-37.
 • 1995. The Tel Dan Inscription: A New Fragment, Israel Exploration Journal 45:1-18.
 • 1998. Biblical Dan and the House of David inscription, from the Late Bronze Age to the Iron Age.Mediterranean Peoples in Transition. Eds. S. Gitin, A. Mazar and E. Stern. pp. 479-481.
 • 1999. Two Bronze Plaques and the Hussot of Dan, Israel Exploration Journal 49: 43-54.
 • 2001. The high places of biblical Dan. Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan: 148-155.

בן-דוב, רחל

 • 1996. A Syrian Socketed Spearhead from Dan, Eretz-Israel 25:65-66, (Hebrew).
 • 2007. (with A.S. Martin). Egyptian and Egyptian-Style Pottery at Tel Dan. Ägypten und Levante 17:191-203.
 • 2009. (with Azriel Gorski) A Metal Implement Wrapped in Linen from Tel Dan. Israel Exploration Journal 59: 80-85.
 • 2011. Craft Workshops at Tel Dan. Eretz-Israel 30: 77-94, (Hebrew).
 • 2018. Tradition and Continuity in Craft Workshops at Tel Dan. Pp. 455-478 in Mining for Ancient Copper – Essays in Memory of Beno Rothenberg. Ed. E. Ben-Yosef. Tel Aviv University – Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Monography Series 37.

הרשקוביץ, מלכה

 • 1992. Aroer at the End of the Second Temple Period. Eretz-Israel 23: 309-319. (Hebrew).
 • 1999. The Second Temple Period. Pp. 297-299 in Tel Íra: A Stronghold in the Biblical Negev. (ed. I. Beit-Arieh). Tel Aviv University Institute of Archaeology.
 • 2002. A Carved Bone Plaque from Tel Dan. Qadmoniot 124: 113-115. (Hebrew).
 • 2007. Agricultural Facilities from the Late Roman Period at Tel Dan. Qadmoniot 134: 110-112. (Hebrew).

אילן, דוד

 • 1991. Stepped-rim Juglets from Tel Dan and the MBI-II (MBIIA-B) Transition, Israel Exploration Journal 41:230-238 .
 • 1996. (with P. Vandiver and M. Spaer). An Early Glass Bead from Tel Dan. Israel Exploration Journal 43: 230-234.
 • 1992. A Middle Bronze Age Cultic Cache from Tel Dan, Eretz-Israel 23: 9-20. (Hebrew).
 • 1992. A Middle Bronze Age Offering from Tel Dan and the Politics of Cultic Gifting. Tel Aviv 19: 247-266.
 • 1995. Mortuary Practices at Tel Dan in the Middle Bronze Age: A Reflection of Canaanite Society and Ideology, Pp. 117-139 in: The Archaeology of Death in the Ancient Near East (eds. S. Campbell and A. Green), Oxford: Oxbow Press.
 • 1996. “Tel Dan”, “Aroer”, “Dolmens”, “Burial Goods”, “Tumuli” in: The Encyclopedia of Near Eastern Archaeology (ed. E. Meyers), Oxford University Press.
 • 1996. The Middle Bronze Age Painted Pottery from Tel Dan. Levant 28: 159-174.
 • 1999. D. Ilan. Village Archaeology: Tel Dan in the Iron Age I, Pp. 51-66 in: Material Culture, Society and Ideology – New Directions in the Archaeology of Israel. (eds. A. Meier and A. Faust). Bar Ilan University, Land of Israel Studies. (Hebrew).
 • 2005. (with H.J. Bruins, J. van der Plicht  and E. Werker), Iron Age 14C Dates from Tel Dan: A High Chronology, Pp. 323-336 in The Bible andRadiocarbon Dating: Archaeology, Text and Science (ed. T.E. Levy and T. Higham). Oxford, England. .
 • 2008. The Socioeconomic Implications of Grain Storage in Early Iron Age Canaan: The Case of Tel Dan, pp. 87-104 in The Children of Israel: Archaeological Studies in Honor of Israel Finkelstein. Leiden: Brill.
 • 2010. Biblical Archaeology as Social Action – Two Case Studies, pp. 69-80 in Future Directions of Biblical Archaeology (ed. T.E. Levy). London: Equinox.
 • 2010. (with Y. Gadot), Undermining the Edifice of Ethnocentric Historical Narrative in Israel with Community-Based Archaeology, pp. 103-122 in Filtering the Past, Building the Future: Archaeology, Tradition and Politics in the Middle East. (eds. B. J. Parker, L. Swartz Dodd and R. Boytner). University of Arizona Press.
 • 2011. Household Gleanings from Iron I Tel Dan, pp. 133-154 in Household Archaeology in Ancient Israel and Beyond. (eds. A. Yasur-Landau, J. R. Ebeling and L. B. Mazow). Leiden: Brill.
 • 2018. A Middle Bronze Age Migdal Temple at Tel Dan? Eretz-Israel 33: 25-37. (Hebrew with English abstract).

פקמן, דליה

 • 2003. “Mask-Like” Face Reliefs on a Painted Stand from the Sacred Precinct at Tel Dan, Eretz-Israel 27, (Hebrew).
 • 1992. Late Iron Age Potery Vessels at Tel Dan, Eretz-Israel 23: 230-240 (Hebrew).

טהרני, יפעת

 • 2008. Desert Outsiders: Extra-Mural Neighborhoods in the Iron Age Negev. In: Fantalkin, A. and Yasur Landau, A. (eds.). Bene-Israel. Studies in the Archaeology of Israel and the Levant during the Bronze and iron Ages in Honour of Israel Finkelstein. Leiden and Boston: 197-212
 • 2009. In the Service of the Empire: Local Elites and “Pax-Assyriaca” in the Negev. Eretz-Israel29: 184-191. (Hebrew)
 • 2006. (with N. Na’aman). Dating the Appearance of Imitations of Assyrian Ware in Southern Palestine. Tel Aviv 33: 61-82.
 • 2007. The “Archaeology of the Days of Manasseh” Reconsidered in Light of the Evidence from the Beersheba Valley. Palestine Exploration Quarterly 139: 69-77.
 • 2007. Ancient Caravanserai: An Archaeological View from ‘Aroer. Levant 39: 123-141.
 • Thareani. 2010. The Spirit of Clay: ʽEdomite Potteryʼ and Social Awareness in the Late Iron Age. Bulletin of the American School of Oriental Research 359: 35-55.
 • 2010. (with E. A. Knauf, A. Lemaire, E. Lipinski, E. van der Steen, A. Valdez and P. van der Veen).  Arabian Trade in the Iron Age. In: Augusto, J., Davies, P. and Valdez, A. (eds.). From Antiquity to the Present. The 2008 European Association of Biblical Studies Lisbon Meeting. Lisbon: 39-54
 • 2014. “The Self-Destruction of Diversity”: A Tale of the Last Days in Judah’s Negev Towns. Antiguo Oriente 12: 185-224.
 • 2014. The Judean Desert Frontier in the Seventh Century BCE: A View from ‘Aroer. In: Tebes, J. M. (ed.). Unearthing the Wilderness: Studies on the History and Archaeology of the Negev and Edom in the Iron Age. )Ancient Near Eastern Studies Supplement 45). Leuven: 227-266
 • 2015. Forces of Decline and Regeneration: A Socio-economic Account of the Iron Age II Negev Desert. In: Ben Zvi, E., Knoppers, G. and Miller, M. (eds.). The Economy of Ancient Judah in its Historical Context. Winona Lake: 207-236
 • 2016. Imperializing the Province: A Residence of a Neo-Assyrian City Governor at Tel Dan. Levant 48: 254-283.
 • 2016. (with M. Jasmin and P. Abrahami). Rapport préliminaire sur les deux premières campagnes de fouilles à Tel Achziv (2014-2015 – Israël). Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem https://bcrfj.revues.org/7393.
 • 2016. (with M. Jasmin and P. Abrahami). A Rare Discovery at Tel Achziv. A Phoenician Clay Mask Mold from the Ninth Century B.C.E. Near Eastern Archaeology 79: 276-279.
 • 2017. Empires and Allies: A longue durée View from the Negev Desert Frontier. In: Lipschits, O., Gadot, Y. and Adams, M.J. (eds.). Rethinking Israel: Studies in the History and Archaeology of Ancient Israel in Honor of Israel Finkelstein. Winona Lake: 409-428.
 • 2018. The Empire in the Marshlands: In Search of the Structure of Assyrian Rule in the Hula Valley. Eretz-Israel 33: 141-152 (Hebrew, English Summary)
 • 2018. The Archaeological Character of an Imperial Frontier: Assyrian Control Policy in the Hula Valley. In: Masetti-Rouault, M.G. and Rouault, O. (eds.). Archaeology and History of Empires: Models, Projects and Works in Progress in Northern Mesopotamia. New programs in Iraqi Kurdistan. (Etudes Mésopotamiennes – Mesopotamian Studies). Paris: 304-329.
 • 2018. Revenge of the Conquered: Paths of Resistance in the Assyrian City of Dan. Semitica 60: 473-492.

קנייסקי נ., מארינר נ., אילן ד., טהרני י. וואן-קמפו א.