תל אכזיב

תל אכזיב (תל א-זיב) ממוקמת 14 ק”מ מצפון לעכו ו-25 ק”מ מדרום לצור. תל אכזיב מתפרש על 70-55 דונם, וקיימים בו שרידים למן תקופת הברונזה התיכונה ב’ ועד התקופה הצלבנית. אכזיב ישבה על דרך הים המחברת בין החוף הלבנוני בצפון ומישור החוף הארצישריאלי בדרום. אכזיב היתה לפנים עיר פניקית חשובה מאוד ועיקר החפירות בעבר התרכזו בחשיפת בית הקברות הדרומי והמזרחי שלה. רק שרידים מועטים נתגלו מהעיר עצמה.

בשנים 2017-2014 נערכו חפירות באתר בראשות ד”ר י’ טהרני (המכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק) , ד”ר מיכאל יסמין וד”ר פיליפ אברהמי (מאוניברסיטת ליל), בשיתוף קרן הונור פרוסט, המרכז המחקר הצרפתי בירושלים (CRFJ) והמשרד החוץ הצרפתי.

במשך ארבע עונות חפירה נתגלו חידושים כרונולוגיים וסטרטיגרפיים על היישוב בתקופות הברונזה התיכונה והברזל.

בחפירה נתגלו שרידים מהתקופת הברונזה התיכונה IIא’ שכללו קבורת ילדים בקנקנים מתחת לרצפות שנתגלו בקצה הצפון-מערבי של התל. מבנה גדול נחשף מעל הטרסות במדרון המערבי המתוארך לתקופת הברונזה התיכונה IIב’-ג’.

בחלק המערבי של הגן הלאומי (שטח C) נמצאה עדות חשובה מן המאות הט’-ז’ לפני סה”נ. אחד מהממצאים שנתגלו בתוך מבנה עשוי לבנים היה תבנית של מסכה אנתרופומורפית יחד עם אוסף עשיר של כלי חרס. מבנה מונומנטלי מרשים מן המאה הז’ לפני סה”נ נתגלה בחלק הדרומי. בשטח F בצפון הגן הלאומי, קבר מתקופת הברזל ב’ (מאה הט’ לפני סה”נ). בקבר נתגלה תרבות חומרית עשירה המראה על נוכחות פניקית.

צילום אוויר של תל אכזיב

בחפירה נתגלו שרידים מהתקופת הברונזה התיכונה IIא’ שכללו קבורת ילדים בקנקנים מתחת לרצפות שנתגלו בקצה הצפון-מערבי של התל. מבנה גדול נחשף מעל הטרסות במדרון המערבי המתוארך לתקופת הברונזה התיכונה IIב’-ג’.

בחלק המערבי של הגן הלאומי (שטח C) נמצא עדות חשובה מן המאות הט’-ז’ לפני סה”נ. אחד מהממצאים שנתגלו בתוך מבנה עשוי לבנים היה תבנית של מסכה אנתרופומורפית יחד עם אוסף עשיר של כלי חרס. מבנה מונומנטלי מרשים מן המאה הז’ לפני סה”נ נתגלה בחלק הדרומי. בשטח F בצפון הגן הלאומי, קבר מתקופת הברזל ב’ (מאה הט’ לפני סה”נ). בקבר נתגלה תרבות חומרית עשירה המראה על נוכחות פניקית.