24.11.2020 | 17:00 | ד”ר דוד אילן

לא תעשה לך פסל ומסכה

מטלורגיה, מנהגי קבורה ואיסור צלמים בסוף תקופת הברונזה