אור יהודה

בשנת 2009 נערכה חפירת הצלה באור יהודה בניהולו של ניסים גולדינג. חפירה זו ממשיכה חפירת בדיקה שנערכה על ידי רשות העתיקות לקראת עבודות בנייה. החפירה במקום הופסקה על ידי גורמים חרדיים.

נחפר שטח כולל של 86 מ”ר, ונפתחו שני שטחים: חלקו הדרומי- שטח A3 וחלקו הצפוני- שטח A2. בשני שטחים אלה נתגלו 10 קברים (שני קברים בשטח A3 ושמונה קברים בשטח A2). עצמות אדם שנתגלו היו במצב השתמרות גרוע, חלקן הופרע עוד בתקופה העתיקה, לכן לא ניתן לקבוע את מינם או את גילם של הנקברים.

שמונה הקברים שנתגלו בשטח A2 הם קברים בנויים אבן. בשטח נתגלו שני מכלולי קברים כל מכלול מורכב מקבר גדול ומקיפים אותו שלושה קברים קטנים. הממצא משטח זה כולל 8 בקבוקוני כחל, תכשיטים הכוללים 13 צמידי זכוכית, חרוזים, סיכות, צלב עשוי ברונזה, חותם ופעמון קטן. מספר שברי נרות ונר אחד תמים נמצאו שניתן לשייכם לתקופה הביזנטית המאוחרת-האיסלמית הקדומה. אופי הממצא מעיד שחלק מהנקברים היו נשים. הימצאותו של צלב מעיד על אוכלוסייה נוצרית הקבורה במקום.

שני הקברים שנתגלו בשטח A3 הם קברי ארגז בנויים אבני גזית וכנראה שייכם לבית קברות מאוחר לזה משטח A2, כנראה לתקופה האיסלמית הקדומה. לצד עצמות אדם נתגלו שברי חרס מעטים, שכנראה שייכים לשפכים שהיו סמוכים לקברים.

 אור יהודה – דו”ח חפירה