חירבת בוץ

בשנת 2007 וב-2010 נערכו עונות חפירה בהרי עדן בשפלת יהודה. החפירה נוהלו על ידי יובל ארדון וקון הריוט מטעם י.ג. ארכיאולוגיה. נחשפו שרידים ש מערות, ‘שומרות’, גתות, אגנים, ספלולים, בורות מים ומתקנים חצובים שונים. מרבית השרידים אינם ניתנים לתיארוך, אך נראה שיש לתארכם לתקופות הברזל, ביזנטית, איסלמית קדומה, צלבנית ועות’מאנית.

חירבת בוץ – דו”ח חפירה 2007 (אנגלית)

חירבת בוץ – דו”ח חפירה 2010 (אנגלית)