חירבת הרמאס

 בשינת 2011י.ג. ארכיאולוגיה חוזית ב”מ חפרה אתר זה במבואותיה המערביות של רחובות. האתר נחפר על ידי שני צוותים נפרדים: המכון הישראלי לארכיאולוגיה (מטעם אוניברסיטת תל-אביב) חפר שטח הגדול יותר ו-י.ג. ארכיאולוגיה (מטעם ההיבריו יוניון קולג’) חפר שטח השני . קון הריוט נהל את החפירה.

אתר זה היה חלק משטח גדול יותר של כיבוש קלאסי, “חירבת הרמאס”, ידוע רק ממקורות היסטוריות. ביחד, בשטחים שנחפרו גילו קטע ליניארי של יישוב ביזנטי. בשטח של י.ג. ארכיאולוגיה נמצאו שרידים מגורים וראיות לסדנאות ייצור זכוכית וקרמיקה. גם זיהינו מספר שרידים מתוארכים לתקופות העות’מאנית והממלוכית.

 חירבת הרמאס – דו”ח חפירה ראשוני (אנגלית)