חירבת מרמיתה

בשנת 2008 נערכה חפירת הצלה בחר’ מרמיתא-הרטוב לקראת הרחבת אתר החציבה הפועל במקום. החפירה, מטעם י.ג. חפירות חוזיות בע”מ, נוהלה על ידי תמר שאבי. חפירה קודמת התקיימה במקום על ידי לילי גרשוני מטעם רשות העתיקות ובו נתגלו בורות מים, מבנים, גתות, מקווה ומתקנים אחרים.

במהלך החפירה נתגלו מספר מחצבות, גתות וספלולים. שברי חרסים שנמצאו מתארכים את הפעילות באתר לתקופה הרומית. על פני הסלע של משטחי החציבה תועדו חריצי ניתוק עמוקים המגדירים על גודלן של אבני הבנייה שנחצבו במקום, בשטח החציבה (E) הנמצא בצפון האתר נתגלה אבן בנייה שלא נותק מן המשטח. נראה שאיכות הסלע הגרועה באיזור גרמה להפסקת החציבה.

חירבת מרמיתה – דו”ח חפירה (אנגלית)