חפץ חיים

החפירה נערכה מטעם חברת י.ג. ארכיאולוגיה חוזית בע”מ ובחסות המכון למקרא ולעתיקות על שם נלסון גליק (2012/393-B), נוהלה על ידי ג’ סולימני בסיוע א’ מרקו (מדידות) וי’ גוברין (צילומים).

חפץ חיים – דו”ח חפירה