חתרורים

בחודש נובמבר 2005 נערכה חפירת הצלה בחתרורים לקראת פיתוח השטח לבנייה בעקבות סקר שנערך על ידי רשות העתיקות. החפירה, מטעם י.ג. חפירות חוזיות בע”מ ובמימון חב’ רותם אמפרט נגב בע”מ, נוהלה על ידי יהודה גוברין.

במהלך החפירה נפתחו שלושה שטחים בהיקף כולל של 175 מ”ר. נחשפו מספר מתקנים עגולים/סגלגלים (אתרים 4 א’-ג’, ה’, 5א’) שקוטרם נע בין 0.7-2 מ’, בנויים נדבך אחד המונח על הקרקע הטבעית. חלק מהמתקנים אלה כנראה שימשו כמוקדי אש ומתקני הכנת אוכל. אלה כנראה שימשו את האוכלוסייה הנוודית שעברה במקום. חוסר הממצא בכל המתקנים מקשה על תיארוכם. לעיתים, לצד המתקנים (אתרים 4ג’, 6ב’) נתגלו אבנים הניצבות על צידן הצר ששימשו כמצבות פולחן. במעלה ערוץ הנחל בסמוך לאתר 4ג’ נחשפו שרידים של מבנה עגול (אתר 4ד’ -קוטרו 10 מ’ לערך) שזוהה כמכלאה, שנהרס בחלקו על ידי עבודות עפר.

ממיעוט החרסים שנמצאו באתר 4ב’ ומאופי הפעילות הפולחנית שבאתרים 4ג’ ו-6ב’, נראה שיש לתארך את הפעילות במקום לתקופת הביזנטית או האיסלמית הקדומה.

חתרורים – דו”ח חפירה