יהוד

בשנת 2008-9 נערכה חפירת הצלה ביהוד לאחר שנפגעו שרידים עתיקים במהלך פעולות פיתוח לבניית מבנה מגורים גדול עם חנייה תת-קרקעית. האתר מצוי בשוליים הצפון-מערביים של תל יהוד ונחפר על ידי י.ג. ארכיאולוגיה, האתרים הסמוכים לו נחפרו על ידי רשות העתיקות.
החפירה נערכה באדמת חרסית כבדה ושחורה. השרידים שייכים לשלוש שכבות. שכבה העליונה התגלו קברים מהתקופה הביזנטית (כנראה נוצרים). מתחת לשכבה זו נתגלו קברים מתקופת הברונזה הביניימית, התיכונה והמאוחרת. בין השכבה העליונה לזו שמתחתיה נתגלה שכבה סטרילית בעובי 4-3 מ’. השכבה התחתונה הכילה סדרה של פירים עמוקים מהתקופה הכלכוליתית החפורים באדמת חמרה. בפירים אלה נתגלה ממצא עשיר ביותר של כלי חרס  הנושאים אופי פולחני וכוללים מאות של שברי קערות בצורת V, קובעות, בזיכים, מחבצות וקערות אבן וראש אלה. עדיין לא ברור אופי פירים אלה.

יהוד – דו”ח חפירה (אנגלית)