נחל חוה

בחודש אפריל 2009 נערכה חפירת הצלה בנחל חוה בנגב המרכזי לקראת הרחבת שטחי מחצבת האבן הפועלת במקום. החפירה, מטעם י.ג. ארכיאולוגיה חוזית בע”מ, נוהלה על ידי יהודה גוברין.

החפירה נערכה בשוליים המזרחיים של מישור הרוחות ברמה המתנשאת לגובה של 750 מ’ מעל פני הים. פני הסלע תלולים וחשופים מצמחייה ובהם ניתן להבחין בחללים שנוצלו כמחסות. נתגלו שרידי טרסות חקלאיות המצויות באפיקי ערוצי הנחל והן כנראה מהתקופה הביזנטית. מאופי הממצא עולה כי המדובר באוכלוסייה נוודית וסמי נוודית. תיארוך מרבית האתרים בעייתי מכיוון שלא נתגלה כל ממצא העשוי לעזור לתיארוכם. עם זאת, ניתן להצביע על קיומם של אתרים החל מהתק’ הניאוליתית הקדם-קראמי ועד לתקופה המודרנית.

נבדקו ונחפרו 19 אתרים ביניהם נתגלו מספר מכלאות (אתרים מס’ 45, 53, 55) ומבנה עגול פשוט  (מס’ 68) הבנוי מאבני שדה גדולות ובינוניות שממנו השתמר נדבך אבן אחד ללא כל חומרי מליטה. ייתכן שהמדובר במבנה המשמש נקודת ציון לשיירות שעברו במרחב. מספר מתקנים/מבנים ניתן לזהות כ’מצבות’ ומעגלי אבנים (אתרים מס’ 46, 49, 54, 72) שנושאים אופי פולחני או סימבולי. מבנים אחרים כנראה שימשו לקבורה (אתרים 44, 56).

בנוסף, נתגלו מספר מחסות סלע (אתרים 22-20); מערכת שיניות המשמשת כתמרור לסימון הדרך (אתרים מס’ 69, 70). אחד המבנים המרשימים שנתגלה היה מערכת איגום מים מיוחדת במינה, המבוססת על מערכות סכרי אבן ואדמה חרסיתית שאגמו מי נגר במעלה הערוץ הפתוח (אתר מס’ 71). במרכז מדרון המשתפל אל ערוץ של נחל חוה באתר מס’ 50 נחשף מבנה מרכזי בנוי מאבני בנייה גדולות ולצדו שני מתקני אבן עגולים ולאורך המדרון המשתפל מהמבנה המרכזי נחשפו חמישה מתקנים עגולים נוספים הצמודים זה לזה. באתר נתגלו מספר רב של להבי צור ונתזים, כנראה מהתק’ הניאוליתית הקדם-קראמית.

 נחל חוה – דו”ח חפירה