נחל סיף

בחודש דצמבר 2004 נערכה חפירת הצלה בשישה אתרים בשדה סיף בדרום הנגב לקראת פיתוח השטח. החפירה, מטעם י.ג. חפירות חוזיות בע”מ ובמימון חברת רותם אמפרט נגב בע”מ, נוהלה על ידי יהודה גוברין. החפירה באתרים אלה בוצעה לאחר סקר של ישעיהו לינדר מטעם רשות העתיקות, ובו זוהו 15 אתרים.

רוב האתרים שנחפרו (3,4,12,13) הינם גלי אבנים קטנים ללא ממצא שכנראה נוצרו כתוצאה מהתפרקות טבעית של מחשוף הסלע העשוי אבן גיר. בשני אתרים (8,7) נתגלו מעגלי אבנים העשויים להיות מעשה ידי אדם, גם בהם לא נתגלה ממצא ארכיאולוגי. באתר 8 נתגלה בולבוס אבן גיר העומד על צידו הצר, אולי מצבה(?).

 נחל סיף – דו”ח חפירה