29 בנובמבר 2022 | ה’ בכסלו


עמיחי מזר –   התגליות בתל רחוב ומשמעותן לתולדות ממלכת ישראל הצפונית

27 בדצמבר 2022 | ג’ בטבת


אורי גבאי –  “כאשר האלים היו אדם”: בריאת בני האדם במיתולוגיה המסופוטמית הקדומה


31 בינואר 2023 | ט’ בשבט
יוהנה רגב –  מהפכת הפחמן ה-14 בירושלים: כיצד מדביקים גילאים לאבנים

28 בפברואר 2023 | ז’ באדר


רועי צבר הגליל בתקופה החשמונאית: מבט מחורבת תפן


28 במרץ 2023 | ו’ בניסן
יפתח שלו – “בעושר ועושר”: חיי האליטה בירושלים ערב החורבן

30 במאי 2023 | י’ בסיון


ערן אריה ודבורי נמדר – להתמסטל על התל? גילוי רכיבי הקטורת מהמקדש היהודאי בערד