יסודות

בחודשים יולי-אוגוסט 2006 נערכה חפירת הצלה בתוואי הכביש מס’ 3 ב חר’ אם כלחה (יסודות) לקראת הרחבת הכביש לדו-נתיבי. החפירה, מטעם י.ג. חפירות חוזיות בע”מ ובמימון מע”צ, נוהלה על ידי יהודה גוברין בסיועם של גילי הלל ואמיר קולונימוס. טרם החפירה בוצע סקר על ידי רשות העתיקות בניהולם של יהודה דגן, לילי ברדה וסיגל גולן.

במהלך החפירה נפתחו שני שטחים (A ו-B). השרידים שנתגלו בחפירה מעידים כי האתר הינו תל ארכיאולוגי אשר קיימים בו שכבות מהתקופה הניאוליתית עד לתק’ הכנענית המאוחרת. אופי הישובי התבסס ככל הנראה על חקלאות ומסחר שהתנהל לאורך הדרך המקבילה לנחל שורק ומקשרת בין הרי יהודה לשפלת החוף הדרומית.

החפירות בשטח B , חשפו אתר חד שכבתי ובו שתי תקופות ישוב ברצף התפתחותי מהתק’ הכנענית התיכונה – ב והתק’ הכנענית המאוחרת. השרידים בשטח B נתגלו בנויים על קרקע סטרילית בגובה כללי 81 מ’ מעל פני הים.  כמו כן לא נתגלו ממצאים מתקופות מאוחרות יותר בשטח זה.  28 ריבועי הבדיקה הסטריליים שהתגלו בקצה השטח המערבי, מעידים על קצה גבולו המערבי של האתר בסמוך לקואורדינטת האורך : 137030.
מיקומו של האתר כ – 2 ק”מ מצפון לתל מקנה, מחזק את ההשערה שאתר זה היה חלק מהפריפריה הישובית של התל.

 יסודות – דו”ח חפירה

יסודות – דו”ח ארכיאוזיאולוגי