נחל גוב

בחודש נובמבר 2004 נערכה חפירת הצלה ב- 15 אתרים בשטח הכרייה של שדה גוב, לקראת הרחבת שטח הכרייה. החפירה, מטעם חברת י.ג. חפירות חוזיות בע”מ ובמימון חב’ רותם אמפרט נגב בע”מ, נוהלה על ידי יהודה גוברין. אתרים אלה הם חלק מ-43 אתרים שזוהו בסקר ארכיאולוגי שנוהל על ידי טלי אריקסון-גיני מטעם רשות העתיקות (בחודש פברואר 2004).

מבין במהלך החפירה נחפרו תשעה מתקנים, ששישה מהם בעלי מתאר עגול או אליפטי הבנויים נדבך אחד של אבן. לא נתגלה ממצא היכול לתארכם או להסביר את תפקודם של אתרים אלה. שלושה מהאתרים היו מסודרים בקו ישר בנויים מנדבך אחד של אבנים.

מבין 15 האתרים שנסקרו שישה מהם (1, 2, 10, 11, 12, 36 ) זוהו כאתרים טבעיים שתצורתם נבעו מהתפרקות גושי אבן גיר מקומית.  שישה אתרים נוספים (זוהו כמתקנים בעלי מתאר עגול או אליפטי בגודל בינוני הבנויים נדבך אחד של אבן. לא נתגלה ממצא היכול לתארכם או להסביר את תיפקודם של מתקנים אלה. שלושה מהאתרים היו מסודרים בקו ישר בנויים מנדבך אחד של אבנים. שלושה מהאתרים (8, 9, 50) שתועדו היו בנויים מנדבך אחד של אבנים המסודרים בקו ישר. כנראה שניתן לזהותם כמצייני דרך מכיוון שאלה נתגלו בסמוך לדרך קדומה שעברה מנחל צין לנחל גוב בואך מעלה עקרבים.  גם באתרים אלה לא נתגלה ממצא המאפשר לתארכם.

 נחל גוב – דו”ח חפירה