שקמים

שקמים שוכן על גדתו הצפונית של נחל באר שבע בצפון הנגב. האתר הוא בין האתרים הכלקוליתים הגדולים ביותר שנתגלו בארץ ומתפרס על שטח של כ- 90 דונם ובסמוך לו נתגלה בית קברות גדול. בחפירות נתגלו עדויות לשיכוב חברתי, קשרים פוליטיים, קשרי מסחר ענפים, תעשיית מתכת מקומית ומלאכות אחרות.

האתר זוהה לראשונה על ידי ד’ אלון בתחילת שנות החמישים של המאה שעברה במסגרת סקר שערך באיזור צפון הנגב. בסקר שיטתי שערכו ד’ אלון וט’ לוי לאורך נחל באר שבע והבשור בשנת 1977 עד 1980 התבררה חשיבותו ומרכזיותו של האתר הכלקוליתי בשקמים. באתר נערכו חפירות בשני שלבים, השלב הראשון בשנים 1979 ומ- 1984-1982 תחת ניהולם של ד’ אלון ות’ לוי בשיתוף עם אגף העתיקות והמוזיאונים ומוזיאון הנגב בבאר שבע; בשלב השני, מ-1989-1987 וב-1993 תחת חסותם של המכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק ואוניברסיטת קליפורניה, סן דייגו.

באתר זוהו ארבע שכבות ישוב כלקוליתיות עיקריות (IV-I), שבהסתמך על בדיקות פחמן 14 מתפרסים למן 4500 עד 3700 לפסה”נ. בדומה לכפרים כלקוליתיים אחרים שנתגלו בסביבת בקעת באר שבע, אין עדויות באתר להתיישבות בתקופות הניאוליתית והברונזה הקדומה.

Shiqmim grave circle on ridge above the settlement

בית הקברות של שקמים הממוקם מעל הישוב

הכפר הכלקוליתי בשקמים נבנה בשני איזורים עיקריים: הכפר התחתון המתפרס על טרסה לאורך נחל באר שבע, והכפר העליון הממוקם על גבעות הלס שמצפון לערוץ הנחל. בהסתמך על בדיקת פחמן 14, קדמה ההתיישבות בכפר העליון ב-400 שנה לערך לזו שבכפר התחתון. בכפר העליון נמצאו שרידים דלים יחסית, הכוללים בורות, שקעים, מוקדי אש, אזורי מלאכה ושרידים של יסודות מבנים. לעומת זאת, בכפר התחתון נתגלתה ארכיטקטורה מפותחת וצפופה.

באתר נחפרו ארבעה שטחי חפירה, שבהם נתגלו מערכות תת-קרקעיות ומבני מגורים שצורתם מלבנית בגדלים שונים. החדרים התת קרקעיים צורתם אובאלית, שאורכם מגיע עד 10 מ’. הכניסה אליהם היתה בפיר משופע שפתחו בדרך כלל מלמעלה. לפי המודל של ז’ פרו החדרים התת-קרקעיים הם הניסיונות הראשוניים להתיישבות קבע של חברה נוודית למחצה. חדרים אלה כנראה התמוטטו כתוצאה מהקרקע הרכה ובמקומם נבנו מעל הקרקע בתים מלבניים. לעומת זאת, ט’ לוי סובר שמערכות תת-קרקעיות אלה נעשו לשם הגנה, בדומה למחילות המסתור של המורדים מתקופת בר כוכבא. חוקרים אחרים טוענים שמערכות התת קרקעיות שנתגלו לאורך בקעת באר שבע נבנו בו-זמנית למבני המגורים שנבנו מעל הקרקע וכנראה שימשו כמקומות אחסון. לדעת ד’ אילן וי’ רוואן, מערכות תת-קרקעיות אלה שימשו כמקומות קבורה ראשוניים, ומשנתאכל הבשר נאספו הגולגולת והעצמות והוטמנו בגלוסקמות ונקברו בבית הקברות הסמוך.

Shiqmim: overview in the 1980s

צילום של חפירות שקמים בשנות ה-80

בית הקברות הכלקוליתי של שקמים הוא הראשון שהתגלה בנגב מתקופה זו. בית הקברות מתפרס לאורך של למעלה מ- 800 מ’ וזהו בית קברות מתוכנן, הבנוי מעגלי קבורה בגדלים שונים ובתוכם שרידי אדם רבים בקבורה משנית בגלוסקמות ומנחות קבורה.

לקריאה נוספת לחץ כאן

Shiqmim subterranean features

מערכת של חדרים תת-קרקעיים בשקמים

הפניות:

 • Burton, M. and T.E. Levy 2001.  The Chalcolithic Radiocarbon Record and its Use in Southern Levantine Archaeology.  Radiocarbon 43 (2): 1-24.  Proceedings of the 17th International 14C Conference, eds. I. Carmi and E. Boaretto.
 • Dawson, L., Levy, T.E. and Smith, P. 2003. Evidence of Interpersonal Violence at the Chalcolithic Village of Shiqmim (Israel). International Journal of Osteoarchaeology 13: 115-119.
 • Gilead, I. 1994. The History of the Chalcolithic Settlement in the Nahal Beer Sheva Area: The Radiocarbon Aspect. BASOR 296: 1-14.
 • Ilan, D. 1994.  Temples, treasures and subterranean villages: Death’s Dominion in the Chalcolithic of Canaan. Paper presented at the Annual Meetings of the American Schools of Oriental Research.
 • Levy, T. E. and Alon, D. 1982. The Chalcolithic Mortuary Site near Mezad Aluf, Northern Negev Desert: A Preliminary Study. BASOR 248: 37-59.
 • Levy, T. E. and Alon, D. 1983. Chalcolithic Settlement Patterns in the Northern Negev Desert.Current Anthropology 24:105-7.
 • Levy, T. E. and Alon, D. 1985a. Shiqmim: a Chalcolithic village and mortuary centre in the northern Negev. Paleorient 11: 71-83.
 • Levy, T. E. and Alon, D. 1985b. The Chalcolithic mortuary site near Mezad Aluf, northern Negev Desert: third preliminary report, 1982 season.  BASOR Supplement No. 23: 121-135.  Shiqmim 1984. IEJ 35: 74-76.
 • Levy, T. E. and Alon, D. 1987a. Excavations in the Shiqmim Valley. In Levy, T. E. (ed.),Shiqmim I, BAR International Series 356, Oxford, pp. 153-218.
 • Levy, T. E. and Alon, D. 1987b. Settlement patterns along the Nahal Beersheva–lower Nahal Besor: Models of subsistence in the Northern Negev. In Levy, T. E. (ed.), Shiqmim I, BAR International Series 356, Oxford, pp. 45-138.
 • Levy, T.E. and Alon, D. 1987c.  Excavations in Shiqmim Cemetery 3: Final report on the 1982 excavations. In Levy, T. E. (ed.), Shiqmim I, BAR International Series 356, Oxford, pp. 333-355.
 • Levy, T. E., Alon, D., Grigson, C., Holl, A. Goldberg. P., Rowan, Y. and Smith P. 1991. Subterranean Negev Settlement. National Geographic Research and Exploration. 7: 394-413.

Shiqmim at Levantine and Cyber-Archaeology Lab