תל דן

תל דן השוכן למרגלות החרמון (נ.צ. 2105.2868) הוא אתר גדול (200 דונם לערך), שצורתו מלבן מתעגל. המעיינות הזורמים בתל ולמרגלותיו הם אחד משלושת מקורותיו של הירדן. דן נזכרת פעמים רבות במקרא, אך שמה המקורי היה ליש, או לשם (יהושע יט’, מז; שופטים יח’, כט). שם זה מופיע במאה הי”ח לפסה”נ בכתבי המארות המצריים המאוחרים ובתעודות מארי. תחותמס הג’ כבש את ליש באמצע המאה הט”ו לפנה”ס.

בסוף שנת 1963 ערך ז’ ייבין באתר חפירת בדיקה קצרה מטעם אגף העתיקות והמוזיאונים. ב- 1966 נערכו באתר חפירות חירום ומאז התקיימו באתר 33 עונות חפירה. רוב עונות החפירה התקיימו בניהולו של אברהם בירן, תחילה מטעם אגף העתיקות ומוזיאונים, והחל משנת 1974 מטעם מכון נלסון גליק למקרא ולעתיקות של ההיברו יוניון קולג’-ירושלים. במשך השנים נחפרו בתל שבעה שטחים, חמישה מהם נמצאים לאורך שולי התל.

בין השרידים המרשימים שנתגלו בחפירות היו סוללות עפר מסיביות ושער עשוי לבני בוץ מתקופת הברונזה התיכונה, שהשתמר כמעט מלוא גובהו המקורי, בעל ארבעה תאים, שניים מכל צד ומארבעה מגדלים, שניים לכל חזית; מגוון של קברים וסוגי קבורה מתקופת הברונזה התיכונה; “הקבר המיקני” מתקופת הברונזה המאוחרת; מתחילת תקופת הברזל, כנראה שניתן לייחסה להתנחלות הישראלית, נתגלתה שכבה עשירה של בורות ששימשו כממגורות לאיחסון, מאות כלי חרס שלמים, וכן שברי כורים ומפוחים רבים, דבר המעיד על כנראה על התפתחות תעשיית כלי הנחושת; בין השרידים הבולטים מתקופת הברזל ב’ נמנה את המתחם הפולחני עם שתי הבמות ומערכת ביצורים הכוללים חומה, שער עם מגדלים וחדר משמר ובסמוך לו נמצא מתקן הבנוי אבני גזית. לאור הממצאים, שבחלקם שוחזרו, מעידים על חשיבותה של דן כמרכז פולחני של ממלכת ישראל. תל דן חרבה בשריפה גדולה סביב 750 לפנה”ס, כנראה על ידי הכיבוש האשורי. אברהם בירן הציע הציע שקיצה של דן בא כנראה עם כיבושה של ממלכת ישראל על ידי תגלת פלאסר השלישי מלך אשור בשנת 732-733 לפנה”ס, אולם אין לכך איזכור במקרא או באנאלים האשוריים.

הגילוי המשמעותי ביותר של תקופת הברזל בתל דן הוא כתובת ארמית על אבן בזלת, שמזכירה את בית דוד ומלך ישראל. שבר גדול של הכתובת נתגלה בחפירות בשנת 1993, ושני שברים נוספים קטנים יותר, נתגלו בחפירות בשנת 1994. מתוכן הכתובת נראה, כי מדובר במצבת ניצחון, שהוצבה בידי חזאל מלך ארם (מלכים ב’, ט’) ומתוארכת למחצית השנייה של המאה הט’ לפנה”ס. זוהי כתובת יחידאית, שבה נזכרת שושלת “בית דוד” לראשונה מחוץ למקרא. הכתובת מספרת על מלך ארמי, כנראה חזאל, שהרג במלחמה את יהורם מלך ישראל ואחזיהו מלך “בית דוד”. דברים אלה תואמים את הסיפור המקראי בדברי הימים ב, כב. הכתובת נותצה עוד בימי קדם ושבריה נמצאו פזורים בשימוש משני. ממקום הימצאם עולה, שכבר בראשית המאה ה-8 לפנה”ס היתה המצבה מנותצת. נראה, כי יהואש, נכדו של יהוא, אשר נלחם בארם והיכה שלוש פעמים את בן הדד בן חזאל, הוא שניתץ אותה (מלכים ב’, יג’ 25).

השרידים הרבים מהתקופה ההלניסטית מאפשרים לקבוע שהפעילות במתחם הפולחני בדן לא חדל מלמלא תפקיד מרכזי במאות הג’ והב’ לפנה”ס. הממצא החשוב ביותר מתקופה זו, המצביע על אופיו הפולחני של המתחם, הוא כתובת הקדשה דו-לשונית, ביוונית ובארמית: “לאל אשר בדן”. האתר נעזב כנראה בסוף התקופה הרומית (המאה הד’ לסה”נ). במאות ה-15-16 לסה”נ כנראה שבית חווה או כפר קטן התקיים באתר, אולם רק שרידי בית קברות קטן נתגלו בשוליים הדרומיים של התל.

תקופה ארכיאולוגית

שרידים

תאריך

תקופה ארכיאולוגית

שכבה
בית קברות; תכשיטים; מטבעות מאות הט”ו-ט”ז לסה”נ ממלוכית המאוחרת – עותמאנית קדומה
גת; צינורות להשקייה; בית המעיין; פסל ונוס; מטבעות מאות א’ לפנה”ס – ד’ לסה”נ רומית
כתובת דו-לשונית; מטמון צלמיות; קרמיקה אטית; מטבעות מאות ד’-א’ לפנה”ס הלניסטית
שכבת הרס עשירה; בניין הפילאסטרים בשטח ט’ מאות ז’-ו’ לפנה”ס ברזל II ג’ I
חדר מזבחות; ראש שרביט עשוי ברונזה וכסף; שכבה מהכיבוש האשורי; כתובות פלאו-עבריות, פניקיות וארמיות סוף המאה הח’ לפנה”ס ברזל II ב’ II
המתחם הפולחני הבנוי אבני גזית בשיטת ראש ופתין; “הרצפה הצהובה”; צלמית מצרית; מערכת השער ראשית המאה הח’ לפנה”ס ברזל II ב’ IIIA
במה ב’; כתובת “בית דוד”; שער ארבעה-תאים התחתון; ביצור סוף המאה הט’ לפנה”ס ברזל II ב’ IIIB
במה א’; המתחם הפולחני; פיטסים בעלי עיטור נחש; בית בד; אמבט עשוי חרס; צלמיות מפאיאנס; המאה הט’ לפנה”ס ברזל II א’ IVA
בנייה מעל שכבת ההרס (שכבה V);  קרמיקה דו-גונית פניקית; פיטסים פניקים המאה הי’ לפנה”ס ברזל I ב’ IVB
שכבת הרס עשירה; חרושת מתכת; “בית הנחשים”; פיטסים פניקים; קרמיקה פלישתית; מצבות המאה הי”א לפנה”ס ברזל I א’ V
ממגורות לאחסון גרעיני דגנים; פיטסים משני טיפוסים – “שפת צווארון” ו”גלילי”; חרושת מתכת המאה הי”ב לפנה”ס ברזל I א’ VI
יישוב דל המאה הי”ג לפנה”ס ברונזה מאוחרת II ב’ VIIB
הקבר המיקני (קבר 387); חרפושיות; קרמיקה מיובאת מקפריסין ומיוון; “הרקדן מדן”; רחוב ורובע מגורים בשטח ב’; פסלון מצרי; צלמיות פולחן ממתכת המאה הי”ד לפנה”ס ברונזה מאוחרת II א’ VIIA
מילוי חלוקים ברוב היישוב; קרמיקה דו-גונית; תבנית אבן להכנת ראשי אלה או שרביט; מסכת חרס של אשה המאה הט”ו לפנה”ס ברונזה מאוחרת א’ VIII
תוספת לסוללה; מבני מגורים על המדרון הפנימי של הסוללה; קברים מתחת לרצפות הבתים; חרפושיות המאות ט”ז-ט”ו לפנה”ס ברונזה תיכונה ג’ IX
“הקבר הריק” (קבר 4663) המאה הט”ז לפנה”ס ברונזה תיכונה ב’ X
בית שער עם שלוש קשתות עשוי לבנים מיובשות בשמש;  סוללת עפר עם גרעין אבן; קרמיקה צבועה בעיטור חד-גוני המאה הי”ח לפנה”ס ברונזה תיכונה ב’ XI
מבני מגורים פשוטים; קרמיקה עשויה באובניים מהירים; קבורת תינוקות ובוגרים וקברים מתחת לרצפות הבתים; כלי הברונזה הראשונים מאות כ’-י”ח
לפנה”ס
ברונזה תיכונה א’ XII
שרידי יישוב דלים; קרמיקה מאות כ”ג-כ’ לפנה”ס ברונזה ביניימית XIII
תוספות מסיביות לסוללה; כלי בית ירח מאות כ”ז-כ”ג לפנה”ס ברונזה קדומה ג’ XIV
סוללות; בתי מגורים; כלים “מתכתיים”; טביעות חותמות גליל מאות כ’-כ”ז לפנה”ס ברונזה קדומה ב’ XV
כלי חרס; כלי בזלת; כלי צור; עצמות בעלי חיים האלף החמישי לפנה”ס הניאוליתית קיראמית XVI

סיפור גילוי כתובת “בית דוד”

כפי שסופר על ידי גילה קוק, מודדת משלחת החפירות לתל דן

ב- 21 ביולי 1993 נסע פרופ’ אברהם בירן, מנהל חפירות תל דן והמכון למקרא ולעתיקות ע”ש נלסון גליק באותה העת, לפגוש את יגאל בן-אפרים, מנהל צוות פעולות השימור מטעם רשות העתיקות שעובד באתר. בירן הציע לי להצטרף אליו כדי  לסיים את מדידות בראש הסוללה שבשטח אב’. בסביבות השעה 2 אחר הצהריים, בחום היום, בירן קרא לעברי לסיים את המדידות מכיוון שהוא מוכן לצאת לדרך. אני לא נעניתי לקריאתו והמשכתי לעבוד מכיון שהיתה לי עוד עבודה לסיים. לאחר מספר דקות בירן רעם קולו שנית  “תרדי כבר” – הוא היה חסר סבלנות מהעיכוב ורצה כבר לצאת לדרך. לבסוף, סיימתי וירדתי בדרך המרוצפת העתיקה שעוברת בין השערים מתקופת הברזל. הנחתי את התיק, לוחות השרטוט והלאטה (מוט מדידה) לצידו של קיר בשטח א’ בשוליה המזרחיים של הרחבה העתיקה. התכופפתי על מנת להשעין את הנווליר (מכשיר מדידה) והחצובה על אבן בנייה עשויה בזלת בקצה הדרומי של קיר. איני יודעת אבל משהו בראשה של אבן בזלת סמוכה שהייתה עדיין קבורה באדמה משך את עיניי, אך הסטתי את מבטי לרגע מכיוון שהתחלתי לפרק את הנווליר. בשניה זו, אני חושבת שמוחי החל לקלוט את הנראה ולכן הסתכלתי שוב על האבן ואמרתי לעצמי “הו!! זה האות קו”ף, והנה האות מ”ם באותיות עבריות או פניקיות! נראה שזוהי כתובת….עם שורות של אותיות”.

באותו רגע, בירן הרים את קולו פעם נוספת וקרא “נו…!!!” פניתי אליו וחשבתי לעצמי “איך אני יכולה להגיד בעברית ‘I’m going to make your day ‘”. הלכתי לקראתו והסתכלתי לו בעיניים וכל מה שיצא לי “בוא!”. בירן הסתכל אליי כמו למשוגעת, מכיוון שאף אחד לא פנה אליו בצורה כזו. אמרתי לו שוב: “בוא!”, פניתי והלכתי ממנו לכיוון האבן. הוא לא אמר דבר, אך ידעתי שהוא בעקבותיי. עצרתי ליד האבן, הצבעתי ואמרתי “הנה!”. בגלל זוית השמש, בירן לא יכל לראות על מה אני מצביעה ולכן אמרתי: “תתכופף ותתקרב”. הוא התכופף על ברכיו, אך לא ראה במיידיות למה התכוונתי. הוא הסתכל אליי באדישות. מבטו החל לנדוד מהאבן אליי ואמר בשקט באנגלית מושלמת: “Oh my God!”.

הרכבתי את הנווליר ובירן החזיק את הלאטה והתחלנו למדוד גבהים של הכתובת והאבנים סביבה ושרטטתי אותן לתוכנית הקיימת של שטח א’. בירן צילם את האבן מכל הכיוונים והביא שמיכה וכלי חפירה ממכוניתו. מכיוון שלא היתה כל כל התלבטות האם להשאיר את הכתובת באתר, התחלנו לחפור סביב הכתובת כדי להוציאה ולצלמה מכל הכיוונים. על מנת לוודא שאין חלקים נוספים שלה בדקנו את השטח, הנחנו את הכתובת על השמיכה וסחבנו אותה למכונית.

בדרך חזרה לירושלים עצרנו בקיבוץ אשדות יעקב לפגוש את יצחק כפכפי, העורך הלשוני של דן- 25 שנות חפירה. בירן רצה להראות את הכתובת ליצחק. טילפנו גם ליגאל בן-אפרים ויידענו אותו על הגילוי (וליידע אותו מדוע ישנו חור גדול באדמה בקצה הדרומי של הקיר).

למחרת בבוקר, בירושלים, בירן הראה את הכתובת לאפיגרף פרופ’ יוסף נוה. מאוחר יותר, פרסמו יחדו את הכתובת בכתב עת של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.

גילוי הכתובת היה אחד מרגעי השיא של חיי, אני שמחה על כך שהאור היה נכון, הזווית היתה נכונה ושיש לי עיניים חדות  כל כך! בעיקר אני מאושרת שיכולתי להעריך את אשר ראיתי ויתרה מזאת, שהכתובת היא אחת מהגילויים החשובים ביותר בארכיאולוגיה של המזרח הקדום.